Případné rezervace a objednávky elektrokol a koloběžek  : +420 702 013 734  |  +420 702 013 744
Půjčovna koloběžek a elektrokol Na Kasárnách, Moravský kras, Veselice 94, GPS : 49.389882955 16.7054159336

 

Kam na výlet v Moravském krasu na koloběžce

Půjčovna elektrokol Moravský kras Veselice Hospůdka Na Kasárnách
Půjčovna koloběžek Moravský kras

Sloupsko - Šošůvské jeskyně Moravský kras

Nádherný turistický zážitek si užijete v rámci výletu na koloběžce v Moravském krasu, pokud cyklotrasou na koloběžce zavítáte i do Sloupsko-Šošůvských jeskyní. Téměř pět kilometrů dlouhý systém Sloupsko-šošůvských jeskyní je jednou ze dvou ponorných větví soustavy Amatérské jeskyně. Sloupsko-Šošůvské jeskyně se vyznačují neobvyklým rozsahem; jsou největší zpřístupněné jeskyně v České republice se spoustou tajemných propastí a nádhernou krápníkovou výzdobou. Sloupsko-Šošůvské jeskyně lákají desetitisíce turistů ročně a pokud si přejete stát se jedním z nich, využijte Půjčovnu koloběžek v Moravském krasu Na Kasárnách nedaleko rozhledny Podvrší u obce Veselice. Cyklotrasy na koloběžce v Moravském krasu si tak můžete zpříjemnit návštěvou výrazné, celosvětově známé krasové oblasti. Sloupsko-Šošůvské jeskyně lákají na téměř neuvěřitelnou podívanou a spoustu nádherných zajímavostí, se kterými se lze téměř na každém kroku setkat.

Propast Macocha Moravský kras

Propast Macocha patří k významným jevům oblasti Moravský kras, kdy patří mezi nejznámější propasti v Evropě. Propast Macocha je součástí systému jeskyní Punkevní jeskyně a je jedním z nejnavštěvovanějších turistických bodů Jižní Moravy. Není se čemu divit : Úctyhodné rozměry propasti Macocha, tedy délka 174 metrů a šířka 76 metrů s hloubkou 138,5 m k hladině Dolního jezírka umožňují denní osvětlení propasti, což propast Macochu řadí do kategorie propastí „Light Hole“ - v této kategorii je Macocha nejhlubší ve střední Evropě. Propast Macocha je domovem ojedinělých splečenstev rostlin, kdy nejznámější a zároveň nejvzácnější z nich v Moravském krasu je Kruhatka Matthioliho z čeledi prvosenkovitých. Objevení této rostliny se váže k roku 1918 při jedné z prvních výzkumných výprav na dno propasti.

Rozhledna Podvrší Veselice Moravský kras

Rozhledna na kopci Podvrší blízko obce Veselice je v Moravském krasu oblíbeným turistickým cílem. Nedaleko rozhledny Podvrší - Veselice se rovněž nachází v hospůdce Na Kasárnách půjčovna koloběžek v Moravském krasukdy rozhlednu Podvrší Veselice navštíví za jeden rok průměrně 20 000 turistů ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Rozhledna Veselice-Podvrší se tyčí ve velmi těsném sousedství cyklotrasy č. 5116 - Blansko - Boskovice, kdy mezi její značné výhody patří blízkost obce Veselice.

Město a muzeum Blansko

Město Blansko leží na železniční trati Brno-Česká Třebová a vzhledem k tomu, že je východiskem turistických cest do oblasti Moravského krasu je nazýváno bránou Moravského krasu. Toto slovní spojení si Blansko nechalo v roce 2009 zaregistrovat jako ochrannou známku. První písemná zmínka o dnešním Starém Blansku rozkládajícím se na pravém břehu Svitavy se objevuje v Letopise tzv. Kanovníka vyšehradského a váže se k roku 1136.  Z první poloviny jedenáctého století pocházejí střepy keramiky, které byly v roce 2017 nalezeny při stavebních pracích u blanenského kostela. Blansko se s dalšími osadami následně stává majetkem olomouckého biskupství a jeho držitelé jej dostávají jako léno. Centrem tohoto panství se stal v 2. polovině 13. století hrad Blansek východně od Blanska.  Roku 1277 založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku na levém břehu řeky novou osadu, která se jako tzv. Nové Blansko stala jádrem pozdějšího města.

Křtiny

Městys Křtiny se nachází v Moravském krasu v okrese Blansko, zhruba 16 km severovýchodně od centra Brna a 10 km jihovýchodně od Blanska. Městys Křtiny je považován za vstupní bránu do Moravského krasu, kdy rovněž patří k významným mariánským poutním místům. Hromadné mariánské poutě do Křtin jsou doloženy až v 17. a 18. století, kdy zdejší poutě patřily k těm nejvíce navštěvovaným. Na počátku 17. století přicházelo tolik poutníků, že o velkých poutích bylo nutné, aby vypomáhali i kněží z blízkého města Brna. Zajímavostí pak je, že roku 1720 zde bylo zaznamenáno 41 tisíc poutníků. V roce 1996 byl Křtinám udělen znak – ve stříbrném štítě zelený vykořeněný jehličnatý strom, a prapor – na bílém listu zelený vykořeněný jehličnatý strom v poměru šířky k délce listu 2:3. Symbol stromu pak pochází ze staré obecní pečeti. S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse. U příležitosti první písemné zmínky o obci se každoročně pořádá Den Křtin. Jeho součástí jsou jarmark řemesel, koncerty a výstavy.

Město Kroměříž

Kroměříž byla v roce 1997 vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Kroměříž byla založena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka v roce 1260. Olomoučtí biskupové v Kroměříži vybudovali reprezentativní letní sídlo a rovněž na toto místo přemístil část diecézní správy. V období moravských markraběcích válek zde nachází útočiště rovněž Jan IX. ze Středy; následně za husitských válek, kdy byl biskupem Jan XII. Železný, město značně trpí pod náporem husitských vojsk. Biskup Stanislav I. Thurzo zahájuje na přelomu 15. a 16. století přestavbu původně gotického hradu na zámek. V roce 1550 uděluje biskup Jan Skála z Doubravky, který byl i významným historikem a spisovatelem, výsady kroměřížskému mlynářskému cechu. Následně biskup František z Ditrichštejna zahajuje začátkem 17. století stavbu františkánského kláštera. Třicetiletou válkou město hodně utrpělo dvakrát za sebou nájezdem švédských vojsk (1643 a 1645) a následně morovou epidemií. 15. a 16.

Město Prostějov

První historická zmínka o vsi Prostějovice pochází  z roku 1141. Do poloviny 13. století se Prostějovice vyvíjí ve významnou obchodní oblasti. Právě v té době byli na toto místo zváni němečtí osadníci, kteří na místě dnešního náměstí T. G. Masaryka zakládají novou osadu, na kterou přecházejí práva původní osady. Značný prospěch Prostějhovu přináší vznik židovského města a především po roce 1490 více než stoletá vláda rodu pánů z Pernštejna, v jejichž majetku se město Prostějov ocitá. V roce 1495 zahajuje město výstavbu kamenných hradeb se čtyřmi branami s baštami. V letech 1521 až 1538 měšťané vybudují renesanční radnici. V Prostějově se dříve rovněž nacházela významná židovská komunita, která byla v 18. a 19. století druhou nejpočetnější židovskou komunitou na Moravě. V Prostějově nalezlo rodiště mnoho významných osobností, mezi jinými český vědec Otto Wichterle, gotický stavitel Matěj Rejsek, filozof Edmund Husserl, malíř Alois Fišárek nebo básník Jiří Wolker.